سامانه پیام کوتاههوشمند ارس

پنل پایه

قیمت پرداخت یکبار 35,000 تومان

 • خط اختصاصی هدیه 5000
 • ارسال به لیست سیاهندارد
 • شارژهدیه20 هزار تومان
 • امکانات سامانه50 درصد
 • پشتیبانی تیکتی شبانه روزی
اطلاعات تکمیلی خرید آنلاین

پنل ویژه

قیمت پرداخت یکبار 70,000 تومان

 • خط اختصاصی هدیه 5000
 • ارسال به لیست سیاهدارد
 • شارژهدیه30 هزار تومان
 • امکانات سامانه80 درصد
 • پشتیبانی تیکتی شبانه روزی
اطلاعات تکمیلی خرید آنلاین

پنل تجاری

قیمت پرداخت یکبار 98,000 تومان

 • خط اختصاصی هدیه 5000 و 3000
 • ارسال به لیست سیاهدارد
 • شارژهدیه40 هزار تومان
 • امکانات سامانه100 درصد
 • پشتیبانی تیکتی شبانه روزی
اطلاعات تکمیلی خرید آنلاین
پر فروش

پنل طلایی

قیمت پرداخت یکبار 165,000 تومان

 • خط اختصاصی هدیه 5000 و 3000
 • ارسال به لیست سیاهدارد
 • شارژهدیه60 هزار تومان
 • امکانات سامانه100 درصد
 • پشتیبانی تیکتی شبانه روزی
اطلاعات تکمیلی خرید آنلاین

پنل نمایندگی

پرداخت برای یکبار 130,000تومان

نمایندگی + سایت فروش + 20 هزار تومان شارژ هدیه + خط 1000 و 5000 هدیه

قابل اتصال به درگاه شخصی شما, قابل اتصال به دامنه یا ساب دامنه شما , پیامکی 10.7 تومان

خرید آنلاین اطلاعات تکمیلی