سرویس هاست اشتراکی اقتصادی - ایران

سرویس هاست اشتراکی اقتصادی - ایران با کنترل پنل دایرکت ادمین

LinuxIR1E-1000M

فضای هاست 1000 مگابایت
پهنای باند ماهیانه 80 گیگابایت
دامنه رایگان ir (برای سرویس یکساله)
تعداد بانک اطلاعاتی 1 عدد
تعداد ساب دامنه 5 عدد
بهینه شده برای Wordpress
تعداد دامنه اصلی 1 عدد
تعداد پارک دامنه 5 عدد
حداکثر بازدید یکتا روزانه 2000 عدد
حداکثر حجم پایگاه داده 200 مگابایت

LinuxIR2E-2000M

فضای هاست 2000 مگابایت
پهنای باند ماهیانه 120 گیگابایت
دامنه رایگان ir (برای سرویس یکساله)
تعداد بانک اطلاعاتی 2 عدد
تعداد ساب دامنه 10 عدد
بهینه شده برای Wordpress
تعداد دامنه اصلی 1 عدد
تعداد پارک دامنه 10 عدد
حداکثر بازدید یکتا روزانه 3000 عدد
حداکثر حجم پایگاه داده 300 مگابایت

LinuxIR3E-3000M

فضای هاست 3000 مگابایت
پهنای باند ماهیانه 150 گیگابایت
دامنه رایگان ir (برای سرویس یکساله)
تعداد بانک اطلاعاتی 5 عدد
تعداد ساب دامنه 20 عدد
بهینه شده برای Wordpress
تعداد دامنه اصلی 2 عدد
تعداد پارک دامنه 15 عدد
حداکثر بازدید یکتا روزانه 4000 عدد
حداکثر حجم پایگاه داده 400 مگابایت

LinuxIR5E-5000M

فضای هاست 5000 مگابایت
پهنای باند ماهیانه 250 گیگابایت
دامنه رایگان ir (برای سرویس یکساله)
تعداد بانک اطلاعاتی 10 عدد
تعداد ساب دامنه 30 عدد
بهینه شده برای Wordpress
تعداد دامنه اصلی 5 عدد
تعداد پارک دامنه 20 عدد
حداکثر بازدید یکتا روزانه 5000 عدد
حداکثر حجم پایگاه داده 500 مگابایت