نمایندگی سامانه پیام کوتاه ارس پیامک

تحویل آنی پس از پرداخت با پشتیبانی 24 ساعته - بازگشت وجه در صورت نارضایتی پس از 30 روز

پنل نمایندگی مبتدی

تعرفه پیامک ۱3.3
%۱۰۰ امکانات سامانه
جذب نامحدود کاربر و نماینده
درگاه شــارژ + تسویه سودها
صفحه ورود و لوگو اختصاصی شما
امکانات پنل های کاربری
ارسال به بلک لیستتوضیحات تکمیلی محصول تصویری از محصول

پنل نمایندگی استاندارد

تعرفه پیامک ۱2.35
%۱۰۰ امکانات سامانه
جذب نامحدود کاربر و نماینده
درگاه شــارژ + تسویه سودها
صفحه ورود و لوگو اختصاصی شما
امکانات پنل های کاربری
ارسال به بلک لیستتوضیحات تکمیلی محصول تصویری از محصول

پنل نمایندگی پیشرفته

تعرفه پیامک ۱1.4
%۱۰۰ امکانات سامانه
جذب نامحدود کاربر و نماینده
درگاه شــارژ + تسویه سودها
صفحه ورود و لوگو اختصاصی شما
امکانات پنل های کاربری
ارسال به بلک لیستتوضیحات تکمیلی محصول تصویری از محصول