هاست لینوکس آلمان با کنترل پنل قدرتمند cPanel

تحویل آنی پس از پرداخت با پشتیبانی 24 ساعته - بازگشت وجه در صورت نارضایتی پس از 30 روز

Linux DE 1 - 100M

فضای دیسک 100MB
پهنای باند نامحدود
تعدادپایگاه داده نامحدود
تعدادایمیل نامحدود
تعداداکانتFTP نامحدود
تعدادساب دامین نامحدود
کنترل پنل Cpanel
کشور آلمان

Linux DE 2 - 500M

فضای دیسک 500MB
پهنای باند نامحدود
تعدادپایگاه داده نامحدود
تعدادایمیل نامحدود
تعداداکانتFTP نامحدود
تعدادساب دامین نامحدود
کنترل پنل Cpanel
کشور آلمان

Linux DE 3 - 1000M

فضای دیسک 1000MB
پهنای باند نامحدود
تعدادپایگاه داده نامحدود
تعدادایمیل نامحدود
تعداداکانتFTP نامحدود
تعدادساب دامین نامحدود
کنترل پنل Cpanel
کشور آلمان

Linux DE 4 - 2000M

فضای دیسک 2000MB
پهنای باند نامحدود
تعدادپایگاه داده نامحدود
تعدادایمیل نامحدود
تعداداکانتFTP نامحدود
تعدادساب دامین نامحدود
کنترل پنل Cpanel
کشور آلمان

Linux DE 5 - 5000M

فضای دیسک 5000MB
پهنای باند نامحدود
تعدادپایگاه داده نامحدود
تعدادایمیل نامحدود
تعداداکانتFTP نامحدود
تعدادساب دامین نامحدود
کنترل پنل Cpanel
کشور آلمان

Linux DE 6 - 10000M

فضای دیسک 10000MB
پهنای باند نامحدود
تعدادپایگاه داده نامحدود
تعدادایمیل نامحدود
تعداداکانتFTP نامحدود
تعدادساب دامین نامحدود
کنترل پنل Cpanel
کشور آلمان