فروش تلفن ابری آسیاتل

تماس های ورودی و تماس های خروجی با اینترنت آسیاتک - قابل استفاده بر روی آی پی فون ، تلفن همراه ، نرم افزارهای دسکتاپ

تلفن ثابت آسیاتل با شماره معمولی

با مالکیت 100 درصد و دائمی
پرداخت هزینه برای یکبار
بدون محدودیت های مخابراتی
بدون محدودبت مکانی
ثبت با کد استان مورد نظر شما
کاهش هزینه های مخابراتی
کیفیت بالای ارسال و دریافت تماس

تلفن ثابت آسیاتل با شماره برنزی

با مالکیت 100 درصد و دائمی
پرداخت هزینه برای یکبار
بدون محدودیت های مخابراتی
بدون محدودبت مکانی
ثبت با کد استان مورد نظر شما
کاهش هزینه های مخابراتی
کیفیت بالای ارسال و دریافت تماس

تلفن ثابت آسیاتل با شماره نقره ای

با مالکیت 100 درصد و دائمی
پرداخت هزینه برای یکبار
بدون محدودیت های مخابراتی
بدون محدودبت مکانی
ثبت با کد استان مورد نظر شما
کاهش هزینه های مخابراتی
کیفیت بالای ارسال و دریافت تماس

تلفن ثابت آسیاتل با شماره طلایی

با مالکیت 100 درصد و دائمی
پرداخت هزینه برای یکبار
بدون محدودیت های مخابراتی
بدون محدودبت مکانی
ثبت با کد استان مورد نظر شما
کاهش هزینه های مخابراتی
کیفیت بالای ارسال و دریافت تماس